logo
नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

1

शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री