logo
नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

कार्यालय कार्यालय/ आयोजना प्रमुख सूचना अधिकारी
नाम पद फोन न. इमेल नाम पद फोन न. इमेल
केन्द्रिय कार्यालय श्री जानुका ढकाल विकास आयुक्त ९८५११९५६१९ januka.dh2022@gmail.com      
जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर सि.डि. इ. सफल श्रेष्ठ जिल्ला आयुक्त ९८५१३१४५९७ safalshrestha@gmail.com      
जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुर सि.डि. इ. कृष्ण कुमार महर्जन जिल्ला आयुक्त ९८५१३३१८०४ kaomaharjan@gmail.com      
जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडाै सि.डि. इ. जगदीश लामिछाने जिल्ला आयुक्त ९८५१३३९७७९        
बाग्मती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजना सि.डि. इ. जगदिश लामिछाने आयोजना प्रमुख ९८५१३३९७७९        
दिब्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना सि.डि. इ. जगदीश लामिछाने आयोजना प्रमुख ९८५१३३९७७९        
बाग्मती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना सि.डि. इ. जगदीश लामिछाने आयोजना प्रमुख ९८५१३३९७७९        
सैबु नख्खुडाेल जग्गा एकीकरण आयोजना  सि.डि. इ. सफल श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख ९८५१३१४५९७ safalshrestha@gmail.com      
भेल्पा हात्तिवन जग्गा एकीकरण आयोजना सि.डि. इ. सफल श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख ९८५१३१४५९७ safalshrestha@gmail.com      
इचगुं नारायण जग्गा एकीकरण आयोजना  इ. सौरव ढकाल आयोजना प्रमुख ९८५१०५५४६४ planning.kvda@gmail.com      
नयाँ नगर आयोजना  सु.इ. नवराज प्याकुरेल आयोजना प्रमुख ९८५१३२२३०४ pyakurelnava105@gmail.com