•  

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको जानकारी दिने सम्बन्धी सूचना

Published on 2015-05-08

भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको जानकारी दिने सम्बन्धी सूचना

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगर
भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको जानकारी दिने सम्बन्धी सूचना

 भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुले आसपासमा सुरक्षित रहेका भवनहरुलाई जोखिम पुर्याएको अवस्था देखिएमा त्यस्तो जोखिम पुर्याउने गरी क्षति भएका भवनहरु भत्काउने व्यवस्थाका लागि त्यस्ता भवनहरुको पहिचान गरी लगत तयार गर्न यस प्राधिकरणका विकास आयुक्तज्यूको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन भई उक्त समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । आसपासका सुरक्षित घरहरुलाई जोखिम पुर्याउने गरी भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरु पहिचान गरी भत्काउनु पर्ने भएकोले सम्बन्धित नगरपालिकाका वडा कार्यालय मार्फत वा सिधै यस प्राधिकरणमा सम्पर्क गरी विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 
सम्पर्क व्यक्ति र टेलिफोन नं. हरुः– (बिहान १०:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
कार्यालयको फोन नं.   –०१–४७७११३८
ना.सु.  तेज कुमारी ढुङ्गाना  –९८४१५८८८६० (मो.नं.)
खरिदार सजिता गौतम   –९८४१४६२७१५ (मो.नं.)